• Tro bay flyash phụ gia bê tông RCC Thuỷ điện Trung Sơn
  Tro bay flyash phụ gia bê tông RCC Thuỷ điện Trung Sơn
 • Cấp tro bay thuỷ điện Nam Theun 1 - Lào
  Cấp tro bay thuỷ điện Nam Theun 1 - Lào
 • Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
 • Hồ Định Bình Việt Nam
  Hồ Định Bình Việt Nam
 • Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
  Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
 • Thủy điện Xekaman 1
  Thủy điện Xekaman 1
 • Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
  Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
 • Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
  Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
 • Thủy điện Trung Sơn
  Thủy điện Trung Sơn
 • Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
  Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
 • Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
  Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
 • Vận tải tro bay bằng xe bồn
  Vận tải tro bay bằng xe bồn

Tin tức

Chứng nhận hợp chuẩn Tro bay SCL - FLY ASH

Sản phẩm tro bay khô sản xuất theo chuẩn chất lượng ASTM- C 618; ngày 12/8/2008 Công ty đã công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá và đến ngày 15/9/2008 sản phẩm tro bay nhiệt điện Phả Lại do Công ty sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn số 08-VLXD của Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam (VIBM).


Bằng công nghệ và quy trình sản xuất được thực hiện chặt chẽ với các phương tiện, dụng cụ phân tích  kiểm nghiệm các chỉ tiêu quan trọng, đánh giá ban đầu từ nguyên vật liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng tại nơi khách hàng nơi sử dụng; ngoài ra Công ty thực hiện hợp đồng với Trung tâm kiểm định Vật liệu xây dựng - Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), là phòng thử nghiệm đã được hợp chuẩn quốc gia mang số hiệu VILAS 003 để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng các sản phẩm của Công ty.

Tin tức

 • Tro bay là gì?
 • Tro bay là gì?
 • Từ thế kỷ trước, các nhà khoa học đã biết sử dụng tro bay của các nhà máy điện đốt than để làm p...