• Tro bay flyash phụ gia bê tông RCC Thuỷ điện Trung Sơn
  Tro bay flyash phụ gia bê tông RCC Thuỷ điện Trung Sơn
 • Cấp tro bay thuỷ điện Nam Theun 1 - Lào
  Cấp tro bay thuỷ điện Nam Theun 1 - Lào
 • Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
 • Hồ Định Bình Việt Nam
  Hồ Định Bình Việt Nam
 • Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
  Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
 • Thủy điện Xekaman 1
  Thủy điện Xekaman 1
 • Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
  Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
 • Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
  Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
 • Thủy điện Trung Sơn
  Thủy điện Trung Sơn
 • Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
  Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
 • Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
  Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
 • Vận tải tro bay bằng xe bồn
  Vận tải tro bay bằng xe bồn

Tin tức

Chào bán công nghệ xử lý tro xỉ nhiệt điện.

CHÀO BÁN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ XỬ LÝ TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN.

 

Nguyên liệu đầu vào: tro xỉ nhiệt điện đốt than.

Sản phẩm đầu ra: Tro bay (flyash) thành phẩm đạt TCVN, ASTM, than qua tuyển, các sản phẩm phụ khác.

 

Công nghệ & thiết bị của Công ty CP Sông Đà Cao Cường đáp ứng các quy định tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg chỉ đạo triển khai một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

 

tro bay, flyash

Tro xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than

 

fly ash vietnam, cenopheres

Dây chuyền tuyển nổi

 

tro xỉ, vữa khô, gạch nhẹ

Tuyển tách than khỏi tro bay

technology fly ash, machine flyash

Vắt lọc tro bay

 

flyash dry, flyash buck, fly ash tank

Tro bay thành phẩm dạng ẩm

 

flyash jumbo bag vietnam, chip flyash

Tro bay thành phẩm dạng khô

 

Liên hệ:

Phòng Kinh doanh - Công ty CP Sông Đà Cao Cường

Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Tuấn

Tel: 0906 262 100

Email: flyashvina@gmail.com

Tin tức