• Tro bay flyash phụ gia bê tông RCC Thuỷ điện Trung Sơn
  Tro bay flyash phụ gia bê tông RCC Thuỷ điện Trung Sơn
 • Cấp tro bay thuỷ điện Nam Theun 1 - Lào
  Cấp tro bay thuỷ điện Nam Theun 1 - Lào
 • Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
 • Hồ Định Bình Việt Nam
  Hồ Định Bình Việt Nam
 • Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
  Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
 • Thủy điện Xekaman 1
  Thủy điện Xekaman 1
 • Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
  Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
 • Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
  Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
 • Thủy điện Trung Sơn
  Thủy điện Trung Sơn
 • Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
  Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
 • Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
  Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
 • Vận tải tro bay bằng xe bồn
  Vận tải tro bay bằng xe bồn

Tin tức

Ảnh: Tro bay SCL-FLY ASH tại dự án Thủy điện Trung Sơn - Trung Son Hydropower


tro bay, fly ash, rcc, thi công thủy điện, xỉ than, xỉ than chống nồm ẩm

Đường vào thủy điện Trung Sơn

tro bay, fly ash, rcc, thi công thủy điện, xỉ than, xỉ than chống nồm ẩm

Đoàn xe chở tro bay SCL - FLY ASH di chuyển vào công trình

tro bay, fly ash, rcc, thi công thủy điện, xỉ than, xỉ than chống nồm ẩm

Xi lô chứa tro bay

tro bay, fly ash, rcc, thi công thủy điện, xỉ than, xỉ than chống nồm ẩm

Bơm tro bay SCL - FLY ASH lên xi lô.

Tin ảnh: Ngọc Tuấn - PKD SCL.

Tin tức

 • Tro bay là gì?
 • Tro bay là gì?
 • Từ thế kỷ trước, các nhà khoa học đã biết sử dụng tro bay của các nhà máy điện đốt than để làm p...