• Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
 • Hồ Định Bình Việt Nam
  Hồ Định Bình Việt Nam
 • Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
  Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
 • Thủy điện Xekaman 1
  Thủy điện Xekaman 1
 • Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
  Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
 • Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
  Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
 • Thủy điện Trung Sơn
  Thủy điện Trung Sơn
 • Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
  Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
 • Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
  Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
 • Vận tải tro bay bằng xe bồn
  Vận tải tro bay bằng xe bồn
 • Thủy điện Xekaman 3
  Thủy điện Xekaman 3
 • Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Sơn La
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Sơn La

Liên hệ

Phòng kinh doanh
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Người liên hệ:       Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện thoại:           +84 906262100

Email:                   flyashvina@gmail.com

Website:               www.songdacaocuong.com, www.vuakho.vn, www.flyashvietnam.com

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Họ & tên: (Bắt buộc)

Công ty:

Email: (Bắt buộc)

Điện thoại: (Bắt buộc)

Địa chỉ: (Bắt buộc)

Nội dung: (Bắt buộc)

Bạn biết chúng tôi từ nguồn nào? 

Mã an toàn: (Bắt buộc)

Click for other images  
Nhập lại số ở hình bên vào ô sau: