• Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1
 • Hồ Định Bình Việt Nam
  Hồ Định Bình Việt Nam
 • Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
  Thi công bê tông RCC tại Thủy điện Lai Châu
 • Thủy điện Xekaman 1
  Thủy điện Xekaman 1
 • Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
  Khánh thành thủy điện Sơn La, Việt Nam
 • Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
  Sơ đồ nguyên lý tuyển nổi tro bay SCL - FLY ASH
 • Thủy điện Trung Sơn
  Thủy điện Trung Sơn
 • Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
  Sản xuất tro bay bằng công nghệ tuyển ướt - xấy khô
 • Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
  Tro bay SCL - FLY ASH tại Thủy điện Lai Châu
 • Vận tải tro bay bằng xe bồn
  Vận tải tro bay bằng xe bồn
 • Thủy điện Xekaman 3
  Thủy điện Xekaman 3
 • Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Sơn La
  Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Sơn La

Giới thiệu

Tại sao chọn tro bay SCL - FLY ASH

1. Năng lực sản xuất khối lớn và ổn định. Sản xuất tro bay khô 550.000 tấn/ năm, tro bay ẩm 550.000 tấn/ năm.


Công nghệ tuyển nổi


2. Chất lượng: Đạt chuẩn ASTM C618 - C311. Chứng nhận "Tro bay nhiệt điện Phả Lại" duy nhất được cấp cho Sông Đà Cao Cường bởi Viện vật liệu xây dựng Việt Nam (VIBM)

Chứng nhận "Tro bay nhiệt điện Phả Lại" duy nhất được cấp cho Sông Đà Cao Cường

bởi Viện vật liệu xây dựng Việt Nam (VIBM)


3. Vận chuyển và cung ứng sản phẩm: Đáp ứng tiến độ cho các công trình thủy điện. Năng lực đã được thực hiện qua các dự án tiêu biểu như Thủy điện Sơn La Việt Nam, Xekaman Lào...

Vận chuyển tro bay bằng xe bồn

Giới thiệu